สำหรับสมาชิก

177629
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
141
78
219
176835
1168
3569
177629
หมายเลขไอพี: 3.227.2.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-10-14 20:50:27

กองคลัง

logo

  ผอ คลง
       นางนิภาภรณ์  สุวรรณเจริญ
           ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
     
พนก1
        นางสำรวย  จันทร์เพชร 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   พตา
      นางประกฤษฎิญา  ปะถะมา
       นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 พแปน
         นายศุภชัย  ถิระโคตร
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
 ขวญ
          นางสาวกชพร  ยิ่งยืน
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 นต
             นางนิตยา  ชนะชัย
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 นตยา
         นางนิตยา  เหล็กงาม
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944