กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางโยภาพ ประจำปี 2560

20786387 1641036282597898 337210652 n


     กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางโยภาพ โดยนางธันย์มัยพร คำภานิล ปลัด อบต.เป็นประธาน