สำหรับสมาชิก

189163
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
72
110
72
188357
2585
4747
189163
หมายเลขไอพี: 3.229.142.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 17:49:55

ข้อมูลสภาพทั่วไป

logo

ที่ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองผำ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอม่วงสามสิบ ห่างจากอำเภอม่วงสามสิบ ตามเส้นทางม่วงสามสิบไปจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 13 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางคมนาคมตามทางหลวงหมายเลข 212 มีรถโดยสารประจำทางผ่านในเวลากลางวัน

เนื้อที่ ตำบลยางโยภาพ มีเนื้อที่ประมาณ 83.80 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 52,375 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่าบก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองฮาง,ตำบลนาเลิง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดุมใหญ่,หนองเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ใหญ่

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตำบลยางโยภาพ เป็นที่ราบเรียบ และเป็นเนินสูงในบางแห่ง มีลำห้วยและแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป ลำห้วยสายสำคัญคือลำห้วยพระโรจน์ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรมทำนา ที่ดินสาธารณประโยชน์มีเอกสารแล้วจำนวน 49 แปลง ภูมิภาคทางอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู
ภูมิอากาศ มีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุ่งหญ้าซาวันนา อยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของตำบลยางโยภาพได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุนเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียวคือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้งแต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ ภูมิภาค

ประกอบด้วย 3 ฤดูคือ
ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคมของทุกปี
ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาวได้รับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ด้านการคมนาคมขนส่ง ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพอยู่ติดกับถนนชยางกูร

จึงทำให้มีรถประจำทางวิ่งผ่านเป็นประจำหลายสายคือ
1.รถบัสบริษัทเทพประสิทธิ์ประจำทางสาย อุบล - อำนาจเจริญ
2 .รถบัสบริษัทสหมิตรประจำทางสาย อุบล - อำนาจเจริญ - อุดรธานี - นครพนม
3. รถบัสบริษัทสหพานิชประจำทางสาย อุบล - อำนาจเจริญ - เขมราฐ
4. รถบัสบริษัทเทพพิทักษ์ประจำทางสาย อุบล – อำนาจเจริญ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944