สำหรับสมาชิก

189177
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
86
110
86
188357
2599
4747
189177
หมายเลขไอพี: 3.229.142.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 18:26:57

สภา อบต.

 

          logo  
         1      
                นายประจักร์  เชื้อเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ 
 
     
          2    
                    นายธงชัย พูลพันธ์ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
 
     
           3                 
                นางธันย์มัยพร คำภานิล
                      เลขานุการสภา
 
m1 1
     นายวิชัย ดีสี ส.อบต.หมุ่1
  m1 2
นางวารี มณีสร้อย ส.อบต.หมู่1
M2 1
นายไพบูลย์ สมสอน ส.อบต.หมู่2
  M2 2
นายปัญญา  ผานิตย์ ส.อบต.หมู่2
M3 1
นายแปลง  หลักทอง ส.อบต.หมู่3
  M3 2
นางสาวนราทิพย์ บุญยาน ส.อบต.หมู่3
M4 1
นายอรุณ  อวยพร ส.อบต.หมู่4
  M4 2
นายประยูร แก่นกุล ส.อบต.หมู่ 4
M5 1
นางประยง นามทอง ส.อบต.หมู่5
  M5 2
นายจำนง หลักทอง ส.อบต.หมู่5
M6
นายสุคนธ์ ศรีกิตติกุล ส.อบต.หมู่6
   
M7 2
นายเทพทวี สิงห์คู่ ส.อบต.หมู่7
  M7 1
นายสนอง ฆ้องโนนแดง ส.อบต.หมู่7
M8
นายธีรวัมน์ เชื้อพัน ส.อบต.หมู่ 8
   

m9 1
นายปราศรัย  ทองดี ส.อบต.หมู่9

  m9 2
นายสมาน สุรัตน์ ส.อบต.หมู่9
m10 1
นายสงคราม ทวีคูณ ส.อบต.หมู่10
  m10 2
นายกาญจน์ นาควัน ส.อบต.หมู่10

m11 1
นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข ส.อบต.หมู่11

  m11 2
นายมนัส เชื้อชาญ 
ส.อบต. หมู่11

m12 2
นายสุพรรณ ขันทอง ส.อบต.หมู่12

 

m12 1
นายใส อุทธวงศ์ ส.อบต.หมู่12

m13 1
นางประนอม ปัญญาดี ส.อบต.หมู่13
   m13 2
นางสุรินิภา ยัญญะจันทร์ ส.อบต.หมู่13
     
     

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944