สำหรับสมาชิก

177604
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
116
78
194
176835
1143
3569
177604
หมายเลขไอพี: 3.227.2.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-10-14 20:20:52

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

               logo    
      11
            นายสมจิต  จันทร์เพชร
         ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 
   
         22
              นางวธิดา  จันทร์งาม
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
  3
     นางหทัยวรรณ  โภคนันท์
                  ครู
      4
           นางฐิติมณฑา  ศรีโคว์
                     ครู
51
        นางบุญรัตน์  ภารการ
                   ครู
 
  6
        นางจิราภรณ์  ปฏิโชติ
                    ครู
     7
            นางรุจีวรรณ แฝงวงศ์คำ
                       ครู
8
         นางภัทรา  บุญศรี
                   ครู
 
  9
        นางฐิตวรรณ ราชธา
          ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
    10
             นางอุไร  แก่นกูล
             ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
A1112
        นางสาวสาวิตรี  ถวิล
          ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
 
  12222
      นางจินดารัตน์  ดอกอินทร์
           ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
    13
          นางสาวฤทัย  สิทธิปกรณ์
              ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
14
           นางวิระ  ผาวรรณ์
           ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
 
  15
     นางสาวเจนจิรา  คำแปร
         ผู้ช้วยครูดูแลเด็ก
     166
         นางสาวหทัยกาญจน์  ศรีไหม
                  ผู้ดูแลเด็ก
177
   นางสาวนิราวรรณ  ศรีละพันธ์
              ผู้ดูแลเด็ก
 
         
         
         footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944